Wspieramy

Wspieramy

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.”
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


pfr logo